Nyhet! Rösta på ett bidrag och dela på Facebook så är du med och tävlar om ett presentkort på 2.000 kr hos Hembiobutiken.

Regler

Tävlings- och deltaganderegler för Hembio-SM 2015.

Tävlings- och deltaganderegler för Hembio-SM 2015.

Hembio-SM pågår 1 november till 30 november 2015. Du som anmäler dig till tävlingen måste acceptera tävlingsreglerna. Tävlingsledningen förbehåller sig rätten att granska och godkänna alla bidrag innan och efter publicering.

Så funkar Hembio-SM

Så funkar Hembio-SM

Syftet med Hembio-SM är att vara en nationell tävling i Sverige där privatpersoner kan tävla genom att visa upp sitt hembiosystem. Tävlingen har två klasser: Nybörjare och Elit. Inskickade bidrag kan komma att användas av Hembiobutiken i marknadsföringssyfte.

Du som vill tävla i Hembio-SM väljer tävlingskategori (nybörjare eller elit), spelar in ett videoklipp och laddar upp detta via Instagram, Youtube, Twitter, Facebook eller Vimeo och postar länken tillsammans med dina kontaktuppgifter på www.hembiosm.se.
För att tävla krävs ett Facebookkonto för autensiering. Det är upp till varje tävlande att samla in sina röster.

De 2 tävlande med flest röster + ett av juryn utsett bidrag går vidare till final där Hembio-SM:s jury utser en vinnare i varje kategori (nybörjare eller elit). Om kategorifinalist saknas i den ena kategorin utser juryn denna.
De tre finalisterna godkänner i och med sin tävlan att medverka i ett hemma hos-reportage inför finalen.

Vinst

Vinst

Se alla kategorier och vinster här. Eventuell vinstskatt betalas av vinnarna.

Användning av bilder

Användning av bilder

Genom en anmälan till denna tävling medger den tävlande att den uppladdade filmen och enskilda bildrutor kan användas i reklam för Hembiobutiken. Hembiobutiken har rätt att använda inskickat material i följande media: Dagspress, tidskrift/magasin, utomhus, skärmar i butik, webbsida, reklamfilm och sociala medier. Rätten att använda inskickat material är begränsad till två år från det datum som Hembio-SM genomfördes, utan begränsning till geografiskt område.

Arvode

Arvode

Deltagare i Hembio-SM erhåller ingen ersättning utöver möjligheten till eventuell vinst.

Övriga villkor

Övriga villkor

Tävlingsledningen förbehåller sig rätten att byta ut en tävlingsdeltagare som har kvalificerat sig till finalen men inte kan delta i hela tävlingsprocessen, någon kompensation för en sådan eventualitet utgår ej.

Anställda hos Hembiobutiken eller deras närstående har rätt att delta med vinstmöjlighet i tävlingen.

Juryn består av representanter från Hembiobutiken och dennes leverantörer. Juryns beslut kan inte överklagas.
Juryns bedömningskriterier är:

• Bäst teknik
• Bäst design
• Bäst upplevelse
• Störst behov

Röstningsförfaranden – det är bara tillåtet att rösta en gång på en deltagare.